Fuktigheten er for lav

Dersom fuktighetsnivået inne i humidoren er for lav, kan man sette i gang de følgende tiltakene:

  • Man bør påse at hygrometeret er kalibrert i henhold til saltløsningsmetoden, at fukteren ble fylt med propylenglykolløsning (for svampfuktere) og at innsiden av humidoren ble godt nok fuktet før første gangs bruk.
  • Man kan etterfylle fukteren med destillert vann.
  • Dersom reduksjonen i fuktighet oppstår etter lang tids bruk, så kan svaret være at fukteren er defekt. Når man bruker vann fra springen kan for eksempel porene i svampen tilstoppes, og overdrevne mengder av propylenglykol kan forhindre videre absorbering av det destillerte vannet.

Det er naturlig at man ser en reduksjon i fuktighet rett etter man plasserer tørre sigarer i humidoren. Fuktigheten i humidoren bør stabilisere seg etter et par dager. Åpning av humidoren fører også til en kortvarig reduksjon i fuktighet i humidoren.

Avvik på et par prosent fra 70%-merket bør ikke være grunn til bekymring, og man bør også vurdere forklaringene på nøyaktigheten av fuktighetsmålinger (se hygrometernøyaktighet).

fortsett til “fuktigheten for høy”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponEmail this to someone