Optimalt fuktighetsnivå

Inne i humidoren bør sigarer oppbevares i en relativ fuktighet på omtrent 68-74%. Det antas som regel at de typiske sigararomaene utvikles best i et slikt klima Dette fuktighetsnivået støtter en jevn brenning av sigaren. Ved et relativt fuktighetsnivå på 70% og en temperatur på 18°C (64°F) inneholder luften omtrent 10 gram vann per kubikkmeter luft. I disse omgivelsene vil sigaren absorbere den ideelle fuktighetsraten på 14% av vekten sin.

Tørre sigarer blir skjøre og brenner raskere siden brenningen ikke reduseres av sigarens naturlige fuktighet. Sigaren får an aggressiv og en smule forbedret smak.

Fuktige sigarer derimot, brenner ujevnt og får en tung og sur smak.

Noen aficionados foretrekker disse endringene på sigarens smak, og oppbevarer derfor sigarene sine i et tørrere eller fuktigere miljø med vilje. I spekteret 65-75% kan sigarene oppbevares over lengre tid uten bekymringer. Likevel må man være forsiktig dersom fuktighetsnivået overstiger 80%. I disse omgivelsene kan sigaren begynne å råtne og mugg kan danne seg.

fortsett til svamp- eller akrylpolymerhumidorer

Svamp-eller akrylpolymerfukter

Inntil nå nylig brukte man den samme enkle mekanismen i alle humidorer. Alle humidorer var utstyrt med en plast- eller metallboks som inneholdt en svamp som fukter. Den mest kjente produsenten av disse fukterne var det franske selskapet Credo. Begrepet Credo brukes derfor ofte som et synonym for svampbaserte fuktere. Siden det ikke er spesielt vanskelig å produsere disse elementene, ble de raskt kopierte av produsenter i Sørøst-Asia som tilbød fuktere for en brøkdel av prisen på Credos fuktere med komparabel teknologi. Når man bruker svampfuktere anbefales bruk av spesielle propylenglykolløsninger, som forbedrer egenskapene til svampfuktere.

I løpet av de siste årene har produsenter eksperimentert med alternative systemer for fukting. Dessverre har noen humidorprodusenter tilbudt embryoniske systemer som ikke tålte tidens tann, og dette på bekostning av humidorkjøperen. Til syvende og sist er det kun humidorer basert på polymerakryl som har blitt veletablerte blant de forskjellige humidormerkene som et alternativ til svampbaserte humidorer som fremdeles råder. Dersom den korrekte polymeren brukes har de den meget positive evnen til å stabilisere relativ fuktighet på et nivå på omtrent 70-72%. Dessverre er det ikke alltid garantert at korrekt polymer brukes på innsiden av alle akrylpolymerfuktere.
Den høyteknologiske polymeren på innsiden av fukterelementet kan absorbere store mengder væske. Den må kun fylles med destillert vann. Man bør likevel merke seg at fuktighetsnivået på innsiden av en ny humidor også stabiliserer seg kun etter omtrent to dager med akrylpolymerfuktere.

Alt i alt er akrylpolymerfuktere å anbefale, siden de vedlikeholder et mer stabilt fuktighetsnivå og krever mindre hyppig overvåking og kontroll fra brukerens side. I tillegg så er faren for bakteriell kontaminering lavere for polymerfuktere enn for svampbaserte fuktere. Likevel kan ikke faren for bakteriell kontaminering elimineres fullstendig, som det noen ganger hevdes. For å minimalisere faren for bakteriell kontaminering, bør hver fukter (svamp- eller polymerbasert) byttes ut etter omtrent to år!

Med “adorini deluxe premium-fukteren” tlbyr Adorini en av verdens ledende passive fuktingssystemene basert på høyteknologisk polymerakrylfleece. Den selvjusterende effekten av akrylpolymerfleece kompletteres av muligheten til å finjustere den avgitte fuktigheten via justerbare åpninger i fukterboksen.

Generelt sett så gir de enkle svampbasere fuktingssystemene tilstrekkelig fuktingsytelse dersom den ovennevnte propylenglykolløsningen fylles på jevnlig (se propylenglykolvæske). Fuktere som er basert på akrylpolymer har en bedre evne til å vedlikeholde et konstant fuktighetsnivå. Ved å bruke akrylpolymer minimaliserer man også faren for bakteriell kontaminasjon, og over en lengre tidsperiode veies den høyere kjøpsprisen for polymerbaserte fuktere opp av at man slipper å kjøpe spesielle propylenglykolløsninger.

I disse dager kan elektroniske mikroprosessorkontrollerte fuktere slik som adorini cigar heaven kjøpes for en veldig rimelig penge, og dette er uten tvil det beste og mest praktiske alternativet.

fortsett til fuktervæske

Hemmeligheten bak den korrekte væsken eller den magiske effekten til propylenglykol

Merk at akrylpolymerfuktere slik som adorini deluxe premium fukter kun kan fylles med destillert vann.  På grunn av dette gjelder de følgende forklaringene kun for tradisjonelle svampbaserte fuktere.

De følgende to væskene bør brukes for å fyll svampbaserte fuktere:

  • Destillert vann (tilgjengelig på supermarkeder, bilbutikker, apotek osv.)
  • En spesialløsning som består av 50% propylenglykol og 50% destillert vann

Propylenglykol er en fargeløs og ufarlig væske, som har to ekstremt fordelaktige egenskaper for bruk i humidorer. For det første forhindres mugg- og bakteriedannelse på en effektiv måte. For det andre danner propylenglykol et tynt lag på overflaten av fukteren, som absorberer fuktighet ved fuktighetsnivåer på over 70% og som avgir fuktighet ved fuktighetsnivåer under 70%. Slik er fukteren selvjusterende, og stabiliserer automatisk fuktighetsnivået på et optimalt nivå på 70%. Det kan ta et par dager til å begynne med før propylenglykolet danner et lag på overflaten og man oppnår et optimalt fuktighetsnivå.

Propylenglykol er også kjent som 1.2 Propanediol. Det bør ikke forveksles med etylenglykol (ofte henvist til som glykol)! Renheten til propylenglykolet bør tilfredsstille sikkerhetsstandarder for mat- og legemidler.

Destillert vann er bedre enn vanlig vann fra kranen fordi det beskytter fukteren mot forkalkning og mugg. Vanlig vann fra kranen inneholder mineraler, som kan tilstoppe porene til fuktersvampen. I tillegg inneholder vanlig vann fra kranen klor og bakterier, som kan påvirke aromaen inne i humidoren og føre til muggdannelse.

fortsett til “etterfylling – hvor ofte”

Etterfylling – hvor ofte

Polymerbaserte fuktere (slik som adorini deluxe premium humidifier) bør etterfylles med destillert vann omtrent én gang i måneden. Hvor ofte fukteren på etterfylles avhenger av flere faktorer: Hvor ofte man åpner humidoren, antall sigarer, fukterens størrelse, ekstern fuktighet, temperaturen på utsiden osv.

fortsett til informasjon om hygrometeret: “digital eller analog”