Svamp-eller akrylpolymerfukter

Inntil nå nylig brukte man den samme enkle mekanismen i alle humidorer. Alle humidorer var utstyrt med en plast- eller metallboks som inneholdt en svamp som fukter. Den mest kjente produsenten av disse fukterne var det franske selskapet Credo. Begrepet Credo brukes derfor ofte som et synonym for svampbaserte fuktere. Siden det ikke er spesielt vanskelig å produsere disse elementene, ble de raskt kopierte av produsenter i Sørøst-Asia som tilbød fuktere for en brøkdel av prisen på Credos fuktere med komparabel teknologi. Når man bruker svampfuktere anbefales bruk av spesielle propylenglykolløsninger, som forbedrer egenskapene til svampfuktere.

I løpet av de siste årene har produsenter eksperimentert med alternative systemer for fukting. Dessverre har noen humidorprodusenter tilbudt embryoniske systemer som ikke tålte tidens tann, og dette på bekostning av humidorkjøperen. Til syvende og sist er det kun humidorer basert på polymerakryl som har blitt veletablerte blant de forskjellige humidormerkene som et alternativ til svampbaserte humidorer som fremdeles råder. Dersom den korrekte polymeren brukes har de den meget positive evnen til å stabilisere relativ fuktighet på et nivå på omtrent 70-72%. Dessverre er det ikke alltid garantert at korrekt polymer brukes på innsiden av alle akrylpolymerfuktere.
Den høyteknologiske polymeren på innsiden av fukterelementet kan absorbere store mengder væske. Den må kun fylles med destillert vann. Man bør likevel merke seg at fuktighetsnivået på innsiden av en ny humidor også stabiliserer seg kun etter omtrent to dager med akrylpolymerfuktere.

Alt i alt er akrylpolymerfuktere å anbefale, siden de vedlikeholder et mer stabilt fuktighetsnivå og krever mindre hyppig overvåking og kontroll fra brukerens side. I tillegg så er faren for bakteriell kontaminering lavere for polymerfuktere enn for svampbaserte fuktere. Likevel kan ikke faren for bakteriell kontaminering elimineres fullstendig, som det noen ganger hevdes. For å minimalisere faren for bakteriell kontaminering, bør hver fukter (svamp- eller polymerbasert) byttes ut etter omtrent to år!

Med “adorini deluxe premium-fukteren” tlbyr Adorini en av verdens ledende passive fuktingssystemene basert på høyteknologisk polymerakrylfleece. Den selvjusterende effekten av akrylpolymerfleece kompletteres av muligheten til å finjustere den avgitte fuktigheten via justerbare åpninger i fukterboksen.

Generelt sett så gir de enkle svampbasere fuktingssystemene tilstrekkelig fuktingsytelse dersom den ovennevnte propylenglykolløsningen fylles på jevnlig (se propylenglykolvæske). Fuktere som er basert på akrylpolymer har en bedre evne til å vedlikeholde et konstant fuktighetsnivå. Ved å bruke akrylpolymer minimaliserer man også faren for bakteriell kontaminasjon, og over en lengre tidsperiode veies den høyere kjøpsprisen for polymerbaserte fuktere opp av at man slipper å kjøpe spesielle propylenglykolløsninger.

I disse dager kan elektroniske mikroprosessorkontrollerte fuktere slik som adorini cigar heaven kjøpes for en veldig rimelig penge, og dette er uten tvil det beste og mest praktiske alternativet.

fortsett til fuktervæske