Hemmeligheten bak den korrekte væsken eller den magiske effekten til propylenglykol

Merk at akrylpolymerfuktere slik som adorini deluxe premium fukter kun kan fylles med destillert vann.  På grunn av dette gjelder de følgende forklaringene kun for tradisjonelle svampbaserte fuktere.

De følgende to væskene bør brukes for å fyll svampbaserte fuktere:

  • Destillert vann (tilgjengelig på supermarkeder, bilbutikker, apotek osv.)
  • En spesialløsning som består av 50% propylenglykol og 50% destillert vann

Propylenglykol er en fargeløs og ufarlig væske, som har to ekstremt fordelaktige egenskaper for bruk i humidorer. For det første forhindres mugg- og bakteriedannelse på en effektiv måte. For det andre danner propylenglykol et tynt lag på overflaten av fukteren, som absorberer fuktighet ved fuktighetsnivåer på over 70% og som avgir fuktighet ved fuktighetsnivåer under 70%. Slik er fukteren selvjusterende, og stabiliserer automatisk fuktighetsnivået på et optimalt nivå på 70%. Det kan ta et par dager til å begynne med før propylenglykolet danner et lag på overflaten og man oppnår et optimalt fuktighetsnivå.

Propylenglykol er også kjent som 1.2 Propanediol. Det bør ikke forveksles med etylenglykol (ofte henvist til som glykol)! Renheten til propylenglykolet bør tilfredsstille sikkerhetsstandarder for mat- og legemidler.

Destillert vann er bedre enn vanlig vann fra kranen fordi det beskytter fukteren mot forkalkning og mugg. Vanlig vann fra kranen inneholder mineraler, som kan tilstoppe porene til fuktersvampen. I tillegg inneholder vanlig vann fra kranen klor og bakterier, som kan påvirke aromaen inne i humidoren og føre til muggdannelse.

fortsett til “etterfylling – hvor ofte”