Må det alltid være spansk seder?

Hovedsakelig tre typer tre brukes for humidorens innvendige kledning:

 • Spansk seder (uten tvil den mest populære)
 • Amerikansk (eller canadisk) rød seder
 • Honduransk mahogni

Spansk seder tilbyr de følgende fordelene (botanisk betegnelse “cedrela odorata”):

 • Beskyttelse mot tobakklarver – på grunn av sederens spesielle duftkvalitet
 • Høy absorberingssevne for fukt – dette sikrer vedlikehold av et stabilt klima inne i humidoren og forebygging av mugg
 • Støtter sigarens eldningsprosess
 • Positiv effekt på aromaen til sigarene

Spansk seder kommer ikke fra Spania som man skulle tro, den importeres vanligvis fra Brasil og andre land i Sør- og Mellom-Amerika. I enkelte tilfeller kan harpiks danne seg på treets overflate (Se også humidoren utskiller/harpiks). Risikoen for hapiksdannelse kan reduseres betraktelig ved å tørke treet godt før bruk.

Amerikansk rød seder er bedre enn spansk seder når det gjelder fuktabsorbering, og den eksuderer en mer intens aroma. Noen humidorprodusenter bruker amerikansk seder fordi det er mindre kostbart, og med dette treslaget risikerer man ikke harpiksdannelse. Når man lagrer sigarer over lengre tid vil sigarene adoptere en kraftig treaktig aroma som vanligvis ikke er ønskelig.

Honduransk mahogni har en fuktabsorberende hastighet som likner på den spanske sederens, og har samtidig en mindre intens duft. Det betyr dessverre også at den avskrekkende effekten på larver og den ønskelige aromatilsetningen av sigarene ikke er like god som med spansk seder.

Fineringen på det innvendige treet bør ikke behandles.

For langvarig oppbevaring av sigarer bør man bruke humidorer som er kledd med spansk seder.

Alle adorini-humidorer er laget kun med en innvendig kledning av spansk seder.

fortsett til finering eller solid tre

Konstruksjon med finering eller solid tre

“Det finnes hovedsakelig to forskjellige alternativer for bygging av humidorer:

 • Innsiden er basert på MDF (fiberplate med medium tetthet) og kledd med en finering av spanske seder, og utsiden består av en finering av et tettfibret treslag (ofte kirsebær).
 • Hele humidoresken er laget av solid tre og er kledd på innsiden med spansk seder (noen ganger er hele humidoren laget av spansk seder uten en innvendig kledning).

I motsetning til det mange tror, er ikke humidorer av solid tre nødvendigvis bedre enn finerte humidorer. Den høye prisen på materialet i humidorer av solid tre vil vanligvis oppveies av den vesentlig mer kompliserte konstruksjonen av finerte humidorer.
Siden fuktigheten på innsiden er mye høyere enn den eksterne fuktigheten vil treet på innsiden utvide seg, noe som resulterer i spenning i humidorens vegger.

Her har finerte humidorer fordelen av at den interne MDF utvider seg mindre med en økning i fuktighet. Dette betyr at mindre spenning vil utvikle seg på innsiden av humidoren – spenning som kunne ha ført til sprekker og deformasjoner i humidorens lokk. En annen fordel med den finerte konstruksjonen er at lakkfinish med høy glans er enklere å påføre fineringer av tettfibrede treslag.

Humidorer av solid tre av spansk seder er mer mottakelige for hakk og skader siden treet er veldig mykt. Som nevnt tidligere begrenser mykheten til den spanske sederen glansen og varigheten til lakken på utsiden. På grunn av dette har konstruksjon av humidorer basert på MDF heller enn solid tre blitt standarden i humidorproduksjon.

fortsett til lufttett lukking?

Må humidoren ha en lufttett lukking?

Humidorer bør kunne lukkes slik at man kan vedlikeholde et konstant nivå av intern fuktighet.

fortsett til glass- eller trelokk

Glass- eller trelokk

Humidorer med glass- og trelokk passer like bra for oppbevaring av sigarer som skal konsumeres innen noen få måneder. Imidlertid, dersom sigarer skal eldes i flere år i en humidor, er lokk av tre helt klart å foretrekke. Ved bruk av humidorer med glasslokk må man unngå å utsette humidoren for direkte sollys. Lengre oppbevaringstider kan forårsake at de første radene med sigarer blir misfarget.

På den annen side har humidorer med glasslokk en fordel over de med trelokk, siden de ikke trenger å åpnes like ofte og at de vil være åpne i kortere tidsperioder. Slik kan en mer konstant innvendig fuktighet vedlikeholdes. Dette er spesielt nyttig for humidorer i restauranter, klubber og hoteller.

Glassdører på skaphumidorer har ingen negativ virkning på oppbevaring av sigarene, så lenge sigarene oppbevares i sine originalesker. Når det gjelder plassering av skaphumidorer, så bør glassdøren aldri utsettes for direkte sollys.

fortsett til kvalitetskriterier for humidorer

Kvalitetskriterier for humidorer

“I det siste har gjennomsnittsprisen på humidorer gått ned betraktelig. Den store prisforskjellen som finnes i markedet forvirrer mange kjøpere, spesielt når humidormodellene ofte ser helt like ut.

Først og fremst, hvilke funksjonelle særpreg bør en humidor ha? En humidor må kunne vedlikeholde et konstant fuktighetsnivå på omtrent 70%, og bør også vedlikeholde jevne klimaforhold i de forskjellige delene på innsiden av humidoren.

Denne grunleggende funksjonaliteten til humidoren avgjøres av de følgende kriteriene:

 • Bruk av et tilfredsstillende og effektivt fuktingssystem. Aktive elektroniske fuktingssystemer slik som adorini cigar heaven er de beste alternativene her. Når det gjelder passive fuktere foretrekkes polymerbaserte fuktere over svampbaserte modeller.
 • Innvendig kledning av spansk seder som absorberer fuktighet effektivt og sikrer konstante klimaforhold. I tillegg til at man bruker den riktige typen spansk seder, så er det også viktig å bruke spansk seder med riktig tykkelse. Vanlig kledninger av spansk seder på kun 1-2mm muliggjør ikke full utnyttelse av den spanske sederens fordelaktige egenskaper.
 • Luftsirkulering inne i humidoren. Konstruksjonen av humidorens indre og designen til skuffelementene bør tillate fri luftsirkulasjon til alle områder av humidorens indre. Utilstrekkelig luftsirkulering er en svakhet ved mange humidorer i alle prisklasser.

I tillegg avgjøres en humidors kvalitet også av de følgende kriteriene:

 • Hengslene bør være holdbare og sikre funksjon med lav friksjon i mange år. Kvadranthengsler er det beste valget for humidorer av høy kvalitet.
 • Bruk av et nøyaktig hygrometer. Hygrometre basert på en hårmekanisme foretrekkes over de som er basert på en metallfjærmekanisme.
 • Fastheten til humidorkroppen i tre. En sterk humidorkropp forbedrer isoleringsevnen til humidoren og utgjør en viktig del av en god konstruksjon.
 • Kvaliteten på lakkpåføringen.

I utviklingen av humidorene adorini deluxe søkte vi etter den beste løsningen for hvert av de forutnevnte kriteriene. Ved å kombinere de mest sofistikerte komponentene, materialer av høy kvalitet og innovative konstruksjonsdesign, setter adorini deluxe-serien kvalitetsstandarder når det gjelder konstruksjon av humidorer, og viser at humidorer av høy kvalitet ikke nødvendigvis må koste en formue.

fortsett til: optimalt fuktighetsnivå