Glass- eller trelokk

Humidorer med glass- og trelokk passer like bra for oppbevaring av sigarer som skal konsumeres innen noen få måneder. Imidlertid, dersom sigarer skal eldes i flere år i en humidor, er lokk av tre helt klart å foretrekke. Ved bruk av humidorer med glasslokk må man unngå å utsette humidoren for direkte sollys. Lengre oppbevaringstider kan forårsake at de første radene med sigarer blir misfarget.

På den annen side har humidorer med glasslokk en fordel over de med trelokk, siden de ikke trenger å åpnes like ofte og at de vil være åpne i kortere tidsperioder. Slik kan en mer konstant innvendig fuktighet vedlikeholdes. Dette er spesielt nyttig for humidorer i restauranter, klubber og hoteller.

Glassdører på skaphumidorer har ingen negativ virkning på oppbevaring av sigarene, så lenge sigarene oppbevares i sine originalesker. Når det gjelder plassering av skaphumidorer, så bør glassdøren aldri utsettes for direkte sollys.

fortsett til kvalitetskriterier for humidorer