Må det alltid være spansk seder?

Hovedsakelig tre typer tre brukes for humidorens innvendige kledning:

  • Spansk seder (uten tvil den mest populære)
  • Amerikansk (eller canadisk) rød seder
  • Honduransk mahogni

Spansk seder tilbyr de følgende fordelene (botanisk betegnelse “cedrela odorata”):

  • Beskyttelse mot tobakklarver – på grunn av sederens spesielle duftkvalitet
  • Høy absorberingssevne for fukt – dette sikrer vedlikehold av et stabilt klima inne i humidoren og forebygging av mugg
  • Støtter sigarens eldningsprosess
  • Positiv effekt på aromaen til sigarene

Spansk seder kommer ikke fra Spania som man skulle tro, den importeres vanligvis fra Brasil og andre land i Sør- og Mellom-Amerika. I enkelte tilfeller kan harpiks danne seg på treets overflate (Se også humidoren utskiller/harpiks). Risikoen for hapiksdannelse kan reduseres betraktelig ved å tørke treet godt før bruk.

Amerikansk rød seder er bedre enn spansk seder når det gjelder fuktabsorbering, og den eksuderer en mer intens aroma. Noen humidorprodusenter bruker amerikansk seder fordi det er mindre kostbart, og med dette treslaget risikerer man ikke harpiksdannelse. Når man lagrer sigarer over lengre tid vil sigarene adoptere en kraftig treaktig aroma som vanligvis ikke er ønskelig.

Honduransk mahogni har en fuktabsorberende hastighet som likner på den spanske sederens, og har samtidig en mindre intens duft. Det betyr dessverre også at den avskrekkende effekten på larver og den ønskelige aromatilsetningen av sigarene ikke er like god som med spansk seder.

Fineringen på det innvendige treet bør ikke behandles.

For langvarig oppbevaring av sigarer bør man bruke humidorer som er kledd med spansk seder.

Alle adorini-humidorer er laget kun med en innvendig kledning av spansk seder.

fortsett til finering eller solid tre