Konstruksjon med finering eller solid tre

“Det finnes hovedsakelig to forskjellige alternativer for bygging av humidorer:

  • Innsiden er basert på MDF (fiberplate med medium tetthet) og kledd med en finering av spanske seder, og utsiden består av en finering av et tettfibret treslag (ofte kirsebær).
  • Hele humidoresken er laget av solid tre og er kledd på innsiden med spansk seder (noen ganger er hele humidoren laget av spansk seder uten en innvendig kledning).

I motsetning til det mange tror, er ikke humidorer av solid tre nødvendigvis bedre enn finerte humidorer. Den høye prisen på materialet i humidorer av solid tre vil vanligvis oppveies av den vesentlig mer kompliserte konstruksjonen av finerte humidorer.
Siden fuktigheten på innsiden er mye høyere enn den eksterne fuktigheten vil treet på innsiden utvide seg, noe som resulterer i spenning i humidorens vegger.

Her har finerte humidorer fordelen av at den interne MDF utvider seg mindre med en økning i fuktighet. Dette betyr at mindre spenning vil utvikle seg på innsiden av humidoren – spenning som kunne ha ført til sprekker og deformasjoner i humidorens lokk. En annen fordel med den finerte konstruksjonen er at lakkfinish med høy glans er enklere å påføre fineringer av tettfibrede treslag.

Humidorer av solid tre av spansk seder er mer mottakelige for hakk og skader siden treet er veldig mykt. Som nevnt tidligere begrenser mykheten til den spanske sederen glansen og varigheten til lakken på utsiden. På grunn av dette har konstruksjon av humidorer basert på MDF heller enn solid tre blitt standarden i humidorproduksjon.

fortsett til lufttett lukking?