Andre trinn: Fylling av fukteren

“Plasser fukteren på en plate og fukt den med propylenglykolløsning (for svampbasert fukter) eller destillert vann (for adorini deluxe premium fukter basert på akrylpolymer). La fukteren ligge i væsken i omtrent 5 minutter. Rist på fukteren så snart den har absorbert nok væske, slik at væske som ikke er absorbert fjernes. Tørk av fukteren med en klut og plasser den i humidoren.

fortsett til “Tredje trinn: Fukting av humidoren”