Analog eller digital

“Humidorer tilbys stort sett med analoge hydrometere.
Vi skiller mellom tre forskjellige typer analoge hygrometere.

  • Analoge hygrometere med en metallfjær:
    Hygrometere med en metallfjær brukes i de fleste humidorer. Disse hygrometrene er rimeligere, men har kun begrenset nøyaktighet.
  • Analoge hygrometere med naturlig hår:
    Hygrometere med naturlig hår er mer nøyaktige. Dessverre er det store mengder arbeid knyttet til å vedlikeholde nøyaktigheten til disse hygrometerne. På grunn av dette er disse hygrometerne som regel ikke førstevalget for bruk i humidorer.
  • Analoge hygrometere med syntetisk hår:
    Hygrometere med syntetisk hår er omtrent like nøyaktige som hygrometere med naturlig hår. Likevel krever de ikke vedlikehold fra brukeren. På grunn av dette bør de være førstevalget for bruk i humidorer.

Adorini hårhygrometere måler fuktighet basert på syntetisk hår av høy kvalitet. De produseres eksklusivt for adorini av en velkjent tysk produsent i en spesiell “sigarutgave” som er optimert for det høye fuktighetsnivået i en humidor. Hygrometere når høyest nøyaktighet innenfor et begrenset fuktighetsintervall. Normale hygrometere er derfor stilt inn for å nå høyest nøyaktighet ved et mye lavere fuktighetsnivå i et spekter fra 30% til 60%. For de typiske fuktighetsnivåene for oppbevaring av sigarer på over 65% reduseres nøyaktigheten til disse normale og digitale hygrometerene betraktelig.

Adorini hårhygrometeret leveres forhåndskalibrert, så en strevsom kalibrering er som regel ikke nødvendig før bruk.

Som et alternativ kan humidoren utstyres med et digitalt hygrometer. Digitale hygrometere muliggjør enklere leselighet og krever ingen kalibrering. Merk at også digitale hygrometere trenger litt tid for å tilpasse seg endringer i fuktighetsnivå, og vil ikke vise endringer med én gang. Et digitalt hygrometer er ikke nødvendigvis mer nøyaktig enn et analogt hygrometer. Adorini digitale hygrometer er et av de få digitale hygrometerene på markedet som er optimert for best nøyaktighet i fuktighetsnivåer over 65%.

fortsett til “måling av nøyaktighet”

Måling av nøyaktighet

Analoge hygrometere må kalibreres før første gangs bruk. Unntak for denne regelen er adorinis hårhygrometere, som kalibreres før levering. Ikke desto mindre kan til og med et hygrometer fra adorini kreve rekalibrering hvis utsatt for kraftige støt under transporten.

Som nevnt tidligere er nøyaktigheten til de rådende metallfjærhygrometerene begrenset. Adorinis hårhygrometere er mer nøyaktige, og de er optimerte for det høye fuktighetsnivået som finnes inne i en humidor. Man bør likevel være klar over at måling av fuktighet, i motsetning til måling av temperatur, er fysisk mindre nøyaktig. Selv hygrometere for profesjonelt laboratoriebruk som som koster mer enn 100 $, kan produsenten kun garantere en nøyaktighet på kun + / – 2%.

Analoge hygrometer bør rekalibreres én gang i året. Dersom en humidor er utstyrt med et tradisjonelt metallfjærhygrometer, er det spesielt viktig å følge med på endringer i fuktighetsnivået. Når man bruker fuktere basert på akrylpolymer eller svampbaserte guktere med propylenglykolløsning( se forklaringer om fuktere) bør fuktigheten stabilisere seg på rundt 70%. Her må man kun etterfylle destillert vann eller propylenglykol (for svampbaserte fuktere) så snart fuktighetsnivået synker. Dersom man er i tvil kan man kjenne på sigarene for å avgjøre om de lagres i et passende klima eller ikke.

fortsett til informasjon om korrekt forberedelse av humidoren: “Kalibrering av hygrometeret”