Måling av nøyaktighet

Analoge hygrometere må kalibreres før første gangs bruk. Unntak for denne regelen er adorinis hårhygrometere, som kalibreres før levering. Ikke desto mindre kan til og med et hygrometer fra adorini kreve rekalibrering hvis utsatt for kraftige støt under transporten.

Som nevnt tidligere er nøyaktigheten til de rådende metallfjærhygrometerene begrenset. Adorinis hårhygrometere er mer nøyaktige, og de er optimerte for det høye fuktighetsnivået som finnes inne i en humidor. Man bør likevel være klar over at måling av fuktighet, i motsetning til måling av temperatur, er fysisk mindre nøyaktig. Selv hygrometere for profesjonelt laboratoriebruk som som koster mer enn 100 $, kan produsenten kun garantere en nøyaktighet på kun + / – 2%.

Analoge hygrometer bør rekalibreres én gang i året. Dersom en humidor er utstyrt med et tradisjonelt metallfjærhygrometer, er det spesielt viktig å følge med på endringer i fuktighetsnivået. Når man bruker fuktere basert på akrylpolymer eller svampbaserte guktere med propylenglykolløsning( se forklaringer om fuktere) bør fuktigheten stabilisere seg på rundt 70%. Her må man kun etterfylle destillert vann eller propylenglykol (for svampbaserte fuktere) så snart fuktighetsnivået synker. Dersom man er i tvil kan man kjenne på sigarene for å avgjøre om de lagres i et passende klima eller ikke.

fortsett til informasjon om korrekt forberedelse av humidoren: “Kalibrering av hygrometeret”