Mugg

Lyse merker på sigarene har stort sett to årsaker. Dersom merkene er lysegrå, støvete og kan tørkes av med en klut, så er de kun et resultat av sigarenes normale eldningsprosess, som ikke ødelegger sigarenes aroma.

Dersom flekkene er sprø og har en blågrønn farge betyr det at sigarene er angrepet av mugg. Mugg kan danne seg dersom sigarene lagres i for høye fuktighetsnivåer. I slike tilfeller må sigarene fjernes, og humidoren bør rengjøres grundig med en tørr klut. Fukteren bør rengjøres grundig med varmt vann, og dersom mugg sitter på fukteren bør den byttes ut. Sigarene som er angrepet av mugg må aldri plasseres tilbake i den rene humidoren.

fortsett til “tobakklarve”

Infestasjon av tobakklarven (Lacioderma)

Angrep av tobakklarver forekommer først og fremst dersom sigarene oppbevares i for høye temperaturer. Sigarene er angrepet av larver dersom man ser små larvehull på de ytterste sigarbladene. Larvene blir opptil 5 mm i løpet av deres levetid på to måneder. Alle sigarer infesterte sigarer bør øyeblikkelig fjernes fra humidoren og undersøkes nøye for tobakkslarver.

Etter man har fjernet de infesterte sigarene og rengjort humidoren, kan de gjenværende sigarene plasseres trygt tilbake i humidoren. Man kan plassere sigarene i fryseren i et par dager for å forsikre seg om at ingen flere larver har overlevd inne i sigarene. Man bør passe godt på at sigarene er godt beskyttet mot omgivende aromaer. Etter frysing må sigarer tines gradvis for å forhindre at tobakksbladene ikke sprekker. Ellers bør man aldri oppbevare sigarer i en fryser eller i et kjøleskap på grunn av de lave fuktighetsnivåene.

fortsett til “fuktigheten for lav”

Fuktigheten er for lav

Dersom fuktighetsnivået inne i humidoren er for lav, kan man sette i gang de følgende tiltakene:

  • Man bør påse at hygrometeret er kalibrert i henhold til saltløsningsmetoden, at fukteren ble fylt med propylenglykolløsning (for svampfuktere) og at innsiden av humidoren ble godt nok fuktet før første gangs bruk.
  • Man kan etterfylle fukteren med destillert vann.
  • Dersom reduksjonen i fuktighet oppstår etter lang tids bruk, så kan svaret være at fukteren er defekt. Når man bruker vann fra springen kan for eksempel porene i svampen tilstoppes, og overdrevne mengder av propylenglykol kan forhindre videre absorbering av det destillerte vannet.

Det er naturlig at man ser en reduksjon i fuktighet rett etter man plasserer tørre sigarer i humidoren. Fuktigheten i humidoren bør stabilisere seg etter et par dager. Åpning av humidoren fører også til en kortvarig reduksjon i fuktighet i humidoren.

Avvik på et par prosent fra 70%-merket bør ikke være grunn til bekymring, og man bør også vurdere forklaringene på nøyaktigheten av fuktighetsmålinger (se hygrometernøyaktighet).

fortsett til “fuktigheten for høy”

Fuktigheten er for høy

Dersom fuktigheten i humidoren er for høy kan man gjøre det følgende:

  • Påse at hygrometeret ble kalibrert i henhold til saltløsningsmetoden, at fukteren ble fylt med propylenglykolløsning (for svampbaserte fuktere) og at innsiden av humidoren ble godt nok fuktet før første gangs bruk.
  • Kun for svampbaserte fuktere: Dersom propylenglykolløsningen ikke har blitt etterfylt på et par måneder kan det være på tide å fylle fukteren med propylenglykolløsning.

Avvik på et par prosent fra 70%-merket bør ikke være grunn til bekymring, og man bør også vurdere forklaringene på nøyaktigheten av fuktighetsmålinger (se hygrometernøyaktighet).

fortsett til “humidoren blør / harpiks”

Humidoren blør sevje / harpiks

Med tiden kan de spesielle oljene i spansk sedertre føre til dannelse av harpiks på treets overflate. Dette oppstår spesielt dersom treet ikke har blitt tørket godt nok før produksjon, noe som er det motsatte av treet som brukes i produksjonen av adorinis humidorer. Harpiksen er veldig klissete og kan vanligvis kun fjernes med aceton.

Stedene der harpiksen dannet seg bør behandles med finkornet sandpapir. Denne rengjøringsprosessen må gjentas 2-3 ganger, spesielt når det gjelder tykk sederkledning. Den klissete harpiksen ødelegger ikke sigarenes kvalitet, men den kan skade utsiden av sigarbladene dersom sigaren kommer i direkte kontakt med harpiksen.

Etter man har brukt rengjøringsmidler må humidoren ventileres godt før sigarene plasseres tilbake i humidoren.

fortsett til “Gjenoppliving av tørre sigarer”

Gjenoppliving av tørre sigarer

Lagring av sigarer i en humidor kan få sigarene tilbake til sin tidligere tilstand. Økningen i fuktighet bør skje gradvis. Sigarene bør ha kommet seg etter to måneders oppbevaring en en humidor. Tørre sigarer bør behandles med forsiktighet. De er veldig sensitive og brekker lett.

fortsett til “bli kvitt irriterende lukt”

Hvordan bli kvitt irriterende lukt inne i humidoren?

Etter man har brukt rengjøringsmidler kan lukten av løsemidler være igjen inne i humidoren. Merk at rengjøringsmidler kun bør brukes inne i humidoren i nødstilfeller. For å bli kvitt lukten kan man prøve det følgende:

Først bør humidoren åpnes og ventileres godt.

Dersom dette ikke hjelper og lukten ikke forsvinner i løpet av noen få dager, kan man plassere et glass med whisky/brandy inne i den lukkede humidoren. Forsiktighetsadvarsel: Dette vil påvirke humidorens aroma i lang tid! Noen aficionados tilsetter noen få dråper whisky eller brandy til fuktervæsken for å raffinere smaken på sigarene.

Takk til alle kunder av HumidorDiscount for alle råd og forslag.

fortsett til humidorutvalget på Humidordiscount.Com