Fuktigheten er for høy

Dersom fuktigheten i humidoren er for høy kan man gjøre det følgende:

  • Påse at hygrometeret ble kalibrert i henhold til saltløsningsmetoden, at fukteren ble fylt med propylenglykolløsning (for svampbaserte fuktere) og at innsiden av humidoren ble godt nok fuktet før første gangs bruk.
  • Kun for svampbaserte fuktere: Dersom propylenglykolløsningen ikke har blitt etterfylt på et par måneder kan det være på tide å fylle fukteren med propylenglykolløsning.

Avvik på et par prosent fra 70%-merket bør ikke være grunn til bekymring, og man bør også vurdere forklaringene på nøyaktigheten av fuktighetsmålinger (se hygrometernøyaktighet).

fortsett til “humidoren blør / harpiks”