Fuktigheten er for lav

Dersom fuktighetsnivået inne i humidoren er for lav, kan man sette i gang de følgende tiltakene:

  • Man bør påse at hygrometeret er kalibrert i henhold til saltløsningsmetoden, at fukteren ble fylt med propylenglykolløsning (for svampfuktere) og at innsiden av humidoren ble godt nok fuktet før første gangs bruk.
  • Man kan etterfylle fukteren med destillert vann.
  • Dersom reduksjonen i fuktighet oppstår etter lang tids bruk, så kan svaret være at fukteren er defekt. Når man bruker vann fra springen kan for eksempel porene i svampen tilstoppes, og overdrevne mengder av propylenglykol kan forhindre videre absorbering av det destillerte vannet.

Det er naturlig at man ser en reduksjon i fuktighet rett etter man plasserer tørre sigarer i humidoren. Fuktigheten i humidoren bør stabilisere seg etter et par dager. Åpning av humidoren fører også til en kortvarig reduksjon i fuktighet i humidoren.

Avvik på et par prosent fra 70%-merket bør ikke være grunn til bekymring, og man bør også vurdere forklaringene på nøyaktigheten av fuktighetsmålinger (se hygrometernøyaktighet).

fortsett til “fuktigheten for høy”