Infestasjon av tobakklarven (Lacioderma)

Angrep av tobakklarver forekommer først og fremst dersom sigarene oppbevares i for høye temperaturer. Sigarene er angrepet av larver dersom man ser små larvehull på de ytterste sigarbladene. Larvene blir opptil 5 mm i løpet av deres levetid på to måneder. Alle sigarer infesterte sigarer bør øyeblikkelig fjernes fra humidoren og undersøkes nøye for tobakkslarver.

Etter man har fjernet de infesterte sigarene og rengjort humidoren, kan de gjenværende sigarene plasseres trygt tilbake i humidoren. Man kan plassere sigarene i fryseren i et par dager for å forsikre seg om at ingen flere larver har overlevd inne i sigarene. Man bør passe godt på at sigarene er godt beskyttet mot omgivende aromaer. Etter frysing må sigarer tines gradvis for å forhindre at tobakksbladene ikke sprekker. Ellers bør man aldri oppbevare sigarer i en fryser eller i et kjøleskap på grunn av de lave fuktighetsnivåene.

fortsett til “fuktigheten for lav”