Maksimum varighet av oppbevaring av sigarer

Sigarer kan som regel oppbevares inne i en humidor i en ubegrenset tidsperiode, så lenge man sikrer en relativ fuktighet på 65-75% og jevn tilførsel av frisk luft. Premiumsigarer av høy kvalitet utvikler en spesiell aroma etter mange års lagring. Spesielt i Storbritannia har man lange tradisjoner knyttet til det å lagre sigarer for optimal utfoldelse av tobakkaromaen.

fortsett til “Modnes sigarer?”