Tilførsel av frisk luft

En velfylt humidor bør ventileres minst én gang hver andre uke for å sikre jevn tilførsel av frisk luft (Se lufttett lukking).

fortsett til “Optimal temperatur”

Optimal temperatur for oppbevaring av sigarer

En temperatur på 18-21°C (64-70°F) regnes som ideell. Ved lavere temperaturer, under 12°C (54°F), hindres den ønskede eldningsprosessen til sigarene. Derfor passer kalde vinkjeller kun for oppbevaring av sigarer i en begrenset tid. Høye temperaturer er enda verre. Temperaturer på over 24°C (75°F) kan føre til larveplager og at sigarene råtner. På grunn av dette bør ikke humidoren utsettes for direkte sollys.

fortsett til “maksiumum varighet for oppbevaring av sigarer”

Maksimum varighet av oppbevaring av sigarer

Sigarer kan som regel oppbevares inne i en humidor i en ubegrenset tidsperiode, så lenge man sikrer en relativ fuktighet på 65-75% og jevn tilførsel av frisk luft. Premiumsigarer av høy kvalitet utvikler en spesiell aroma etter mange års lagring. Spesielt i Storbritannia har man lange tradisjoner knyttet til det å lagre sigarer for optimal utfoldelse av tobakkaromaen.

fortsett til “Modnes sigarer?”

Modnes sigarer med tiden?

Før premiumsigarer leveres til tobakksforhandlere, bør de modnes i omtrent seks måneder i fabrikken eller i forhandlerens rom med klimaanlegg. På grunn av den økende etterspørselen etter sigarer har det ofte hendt at man ikke gjennomfører denne oppbevaringsperioden de siste årene. Derfor anbefales det at man lagrer sigarene i humidoren 3-6 måneder etter kjøp. I løpet av eldningsprosessen utvikler sigarene en smidigere og mer balansert aroma.

Noen premiumsigarer utvikler en spesielt god aroma etter flere års lagring. Til slutt avhenger varigheten av oppbevaringen av individuelle preferanser. Man bør sammenligne den endrede aromaen for foretrukne sigarmerker innenfor forskjellige lagringstider, for å kunne avgjøre den perfekte eldningstiden.

fortsett til “sigarekteskap”

“Sigarekteskap”

Sigarer absorberer aromaer fra sine omgivelser. De absorberer ikke bare aromaen fra humidorens innvendige trefinering, men også aromaer fra andre sigarer som oppbevares i samme humidor. Man bruker delere i humidorer for å minimalisere denne aromatiske misfargingen. Likevel må sigarene oppbevares i forskjellige humidorer eller i skaphumidorer for å hindre overføring av smak, hvor sigarer kan oppbevares i sine originalesker.

Noen aficionados foretrekker likevel blandingen av smaker fra sine favorittsigarer, og lagrer derfor forskjellige sigarmerker i samme humidor i flere måneder. Generelt sett bør man unngå oppbevaring av sigarer med forskjellig styrke (spesielt forskjellige opprinnelsesland) så fremt det er mulig.

På samme måte kan den ikke veldig estetiske oppbevaringen av sigarer i cellofanomslag eller i sine originalesker i store skaphumidorer forhindre denne aromatiske misfargingen. Det innovative delingssystemet i adorinis deluxe humidor-serie muliggjør en effektiv separasjon av forskjellige typer sigarer og samtidig effektiv bruk av plassen inne i humidoren.

fortsett til “Er det nødvendig å rotere sigarene jevnlig”

Må sigarer roteres jevnlig i humidoren?

Et ujevnt fuktighetsnivå inne i en humidor er et vanlig problem. Fuktighetsnivået vil ofte være høyere i nærheten av fuktingssystemet, spesielt i humidorer som er fylt til maksimum kapasitet og i store humidorer med skuffer. På grunn av dette så kan man rotere sigarer som oppbevares over lengre tid hver 1-3 måned.

Adorini deluxe humidor-serien er designet med spesielt fokus på maksimum luftsirkulasjon inne i humidoren for å sikre jevne oppbevaringsforhold. Innovative funksjoner slik som de unike ventilasjonsribbene på bunnen og sideveggene i humidoren, i tillegg til den spesielle skuffedesignen med ekstra ventilasjonsåpninger muliggjør god luftsirkulasjon og jevne sigarforhold uten å måtte rotere sigarene.

fortsett til “fjerne cellofaninnpakning?”

Bør man fjerne cellofaninnpakningen på sigarene før man plasserer de i humidoren?

Cellofan beskytter sigarene slik at de ikke mister for mye fuktighet i løpet av transporten. Inne i humidoren virker heller plastfolien motsatt når det gjelder vedlikehold av et optimalt fuktighetsnivå. Dersom sigarer plasseres inne i humidoren med cellofanen, bør cellofanen åpnes på endene for å sikre oksygensirkulering. Om cellofanen skal fjernes eller ikke er også en smakssak. På den ene siden støtter fjerning av cellofanen den ønskede eldningsprosessen til sigaren, og er å foretrekke fra et estetisk standpunkt. På den andre siden så beskytter cellofaninnpakningen sigarene mot blanding av forskjellige smaker og sigartobakker. Følgelig, dersom humidoren ikke har delere og man ønsker å unngå at smaker blander seg, så kan det være en mulighet å lagre sigarer med cellofanen.

Premiumsigarer leveres ofte i et omslag av spansk seder. Til syvende og sist er det også her et spørsmål om personlig preferanse om man vil la sederomslaget, som øker intensiteten i sigarenes sederaroma, være eller ikke, eller om man vil fjerne omslaget før man plasserer sigarene i humidoren.

fortsett til vanlige problemer med oppbevaring av sigarer og deres løsninger: “mugg”